CHRISCON
MARDU®

Aspirations Anlæg
Røgdetektering

Det handler om at opdage en brand før den opstår.
Det handler om at skabe en så høj grad af tryghed som teknologisk muligt. CHRISCON Aspirations Systemer er det hidtil hurtigste og bedst accepterede Aspiration Røg Detekterings system. CHRISCON er i stand til at afgive alarm på 4 niveauer på et meget tidligt stadium af en potentiel brand.

Det handler om at skabe mulighed for at opdage en brand før den overhovedet bliver en brand.

En elektrisk brand er i gennemsnit 6 timer om at udvikle sig fra at være en svag overbelastning til et inferno af røg og ild. CHRISCON fanger begyndelsen inden for de første 5 minutter og giver hermed mulighed for at træffe de foranstaltninger, der måtte være relevante. Dermed sikrer vi, at de værdie du gerne vil bevare, er sikret effektivt.

Til forskel fra traditionelle punkt-detektorer som først reagerer på et højt røg niveau (=brand) tilbyder CHRISCON aspirationsanlæg en tryghed ved at alarmere meget tidligt i situationer, som kunne lede til problemer med meget høje temperaturer, og derefter sandsynlige skader som følge af slukning.

CHRISCON Aspirationsanlæg er typisk 1000 gange mere følsomt end traditionelle anlæg uden falske og blinde alarmer.

CHRISCON Aspirationssystemer er et dynamisk aktivt system, til forskel fra de fleste andre systemer, som er passive.

Kun det bedste er godt nok til at sikre Deres værdier!