CHRISCON
MARDU®

Gnist Detektering

Faren for støv-eksplosion eller brand i siloer er tilstede når høvlspåner, korn, savsmuld, halm etc. transpoteres.

Blæserne sender materialet med stor hastighed gennem røret, og ved et uheld kan en sten, bolt el. lign. smutte med ind og forsage gnister. Gnisterne detekteres straks og med et efterfølgende vanddyse-system slukkes de, og katastrofen er undgået.

Gnist Detektor