CHRISCON
MARDU®

CHRISCON overtaget af Løwener A/S

Som led i et planlagt generationsskifte, overtog
V. Løwener A/S pr. 1. november 2012 firmaet CHRISCON, der i mere end 25 år har rådgivet, leveret og serviceret ICAM aspirationsanlæg og røgdetekteringssystemer i Danmark.

Vi glæder os over at kunne overtage et professionelt og velfungerende firma, der igennem mange år, har været drevet af Peder Christoffersen med stor ildhu og professionalisme. Peder Christoffersen, som absolut må regnes for en af de mest markante specialister på området, kan se tilbage på talrige unikke installationer over hele landet, herunder lige fra Folketinget og Amalienborg til massevis af datahuse samt til den mere eksplosive og brandfarlige industri.

Vi ønsker at fortsætte denne linje, hvor rådgivning, sikkerhed og service er i absolut fokus.

Deres direkte kontaktpersoner vedr. produktløsninger og service vil pr. 1. november være:

Produktansvarlig Danilo Chiappini, dc@loewener.dk, direkte tlf.: 43 20 04 21

Servicechef José Fernandez, jf@loewener.dk, direkte tlf.: 43 20 03 71

Vi ser frem til et fremtidigt godt samarbejde, hvor vi vil gøre vore yderste for at servicere Dem, både hvad angår eksisterende anlæg, generel service samt rådgivning i forbindelse med ny-anlæg.

CHRISCON
Smedeland 2
2600 Glostrup
Tel: +45 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk